Kerndoelen Speciaal Onderwijs


24 februari 2022
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, curriculum- en materiaalontwikkelaars, schoolleiders, leerkrachten, vakdocenten bewegingsonderwijs en lerarenopleiders. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving zijn vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De leergebied-specifieke kerndoelen zijn ingedeeld in Nederlandse taal; Engels; Friese taal; rekenen/wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld; kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

auteur extern: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
jaar van uitgave: 2010

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2010). Kerndoelen Speciaal Onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.