Concretisering referentieniveau 2F rekenen


19 september 2019
In het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is SLO gevraagd een concretisering te maken van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 2F voor vmbo/mbo-2. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen.

auteur SLO: Victor Schmidt, Nelleke den Braber, Wim Spek
auteur extern: Gademan, J.
jaar van uitgave: 2011

Schmidt, V., Braber, N. den, Spek, W., & Gademan, J. (2011). Concretisering referentieniveau 2F rekenen. Enschede: SLO.