Concretisering van de kerndoelen wiskunde: kerndoelen voor de onderbouw VO


20 oktober 2020
In deze publicatie, bedoeld voor docenten wiskunde in de onderbouw vo, worden de kerndoelen geconcretiseerd. De beschrijving is gericht op onderwijs dat aan leerlingen een actieve rol wil geven bij het leren van wiskundevaardigheden en denkwijzen. Zij bevat voorbeelden die de docent, hopelijk zonder al te veel moeite, om kan zetten in lessen die aan leerlingen die actieve rol kunnen geven.

auteur extern: Zwaart, P. van der
jaar van uitgave: 2007

Zwaart, P. van der. (2007). Concretisering van de kerndoelen wiskunde: kerndoelen voor de onderbouw VO. Enschede: SLO.