Over de drempels met rekenen : consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen


20 oktober 2020
Jongeren die het mbo en hbo binnenstromen blijken op dit moment veel moeite te hebben met lezen, spellen en rekenen. In hun schoolloopbaan zitten een paar lastige ‘drempels’ bij de overgangen tussen basisonderwijs, vmbo, mbo, havo, vwo, hbo en universiteit. De kansen van leerlingen op een optimale schoolloopbaan worden vergroot als die drempels worden geslecht. Vandaar dat de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen ervoor pleit dat de overheid de niveaubeschrijvingen voor taal en rekenen voorschrijft. Het deelrapport "Over de drempels met rekenen" beschrijft wat een leerling voor rekenen op zijn niveau moet beheersen om goed voorbereid te zijn op de volgende fase in zijn schoolloopbaan en op behoorlijk functioneren in de maatschappij.

auteur extern: Expertgroep dorlopende leerlijnen taal en rekenen
jaar van uitgave: 2008

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen taal en rekenen. (2008). Over de drempels met rekenen: consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen. Enschede: SLO.