Oefenen met algebraïsche vaardigheden voor wiskunde A leerlingen havo : als voorbereiding op een economische of technische hbo-opleiding


20 oktober 2020
Deze module is bestemd voor leerlingen in het havo die van plan zijn in het hbo een economische of technische studie te gaan volgen waarvoor wiskunde A toegang geeft, en voor eerstejaarsstudenten in deze opleidingen die merken dat hun kennis en vaardigheden op dit gebied te kort schieten. De module heeft als doel wiskundige vaardigheden van leerlingen met wiskunde A die in de vervolgstudies van belang zijn te herhalen en op een voldoende niveau te brengen. Ook wordt rekenvaardigheid geoefend zodat leerlingen in staat zijn te rekenen zonder gebruik te hoeven maken van een grafische rekenmachine.

auteur SLO: Jos Tolboom
auteur extern: Zee, L. van de, Beeker, A.
jaar van uitgave: 2012

Zee, L. van der, Tolboom, J., & Beeker, A. (2012). Oefenen met algebraïsche vaardigheden voor wiskunde A leerlingen havo: als voorbereiding op een economische of technische hbo-opleiding. Enschede: SLO.