Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur - interimrapportage


12 november 2020
In mei 2009 heeft SLO een leerplanvoorstel Chinese taal en cultuur aangeboden aan het ministerie van OCW. Dit resulteerde in een verzoek van het ministerie om een examenpilot Chinees op te zetten. De pilot wordt geflankeerd door een evaluatieonderzoek dat SLO samen met het ICLON uitvoert. Doel van de pilot is de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de verschillende domeinen en voorgestelde eindniveaus van het examenprogramma voor Chinese taal en cultuur te evalueren. Deze publicatie rapporteert over de evaluatieresultaten van het tweede pilotjaar.

auteur SLO: Elvira Folmer
auteur extern: Corbalan, G., Tigelaar, D.
jaar van uitgave: 2012

Corbalán, G., Folmer, E., & Tigelaar, D. (2011). Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur - interimrapportage. Enschede/Leiden: SLO/ICLON.