Chinees op School: voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur ten behoeve van het vwo


12 november 2020
Samen met de vakgroep Sinologie van de Universiteit Leiden, de opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie van de Hogeschool Zuyd in Maastricht en enkele Nederlandse middelbare scholen heeft SLO gewerkt aan een leerplan Chinese taal en cultuur. Deze samenwerking heeft geleid tot de publicatie 'Chinees op school'. Daarin wordt eerst de situatie verkend rondom het schoolvak Chinees in sommige Europese landen. Vervolgens komen alle aspecten aan de orde die relevant zijn voor de plaats van Chinees in het Nederlandse voortgezet onderwijs, zoals positie in het curriculum, studielasturen, haalbare eindniveaus en mogelijke aansluiting op de competentieniveaus van het Europees Referentiekader. Ook praktische aspecten van het vak worden aangestipt, zoals de invulling van het onderdeel cultuur, de aanpak in de les en de invoeringsproblematiek. Het leerplanvoorstel beoogt het Ministerie van OCW van alle nodige informatie te voorzien om een besluit te nemen over de invoering van Chinees als officieel examenvak, hopelijk al vanaf schooljaar 2009-2010

auteur SLO: Daniela Fasoglio
auteur extern: Beeker, A., Canton, J.
jaar van uitgave: 2008

Beeker, A., Canton, J., & Fasoglio, D. (2008). Chinees op School. Voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur ten behoeve van het vwo. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden