Op weg naar meer samenhang in het bètaonderwijs: eindverslag multipilotproject (2008-2011)


31 oktober 2019
In de schooljaren 2008/2011 zijn op een aantal scholen examenexperimenten uitgevoerd met meerdere vernieuwde bèta-examenprogramma’s voor havo en vwo, onder de naam 'Multipilotproject'. Twee vragen stonden hierbij centraal. De eerste was of scholen extra problemen kunnen verwachten als zij meerdere nieuwe bèta-examenprogramma’s tegelijkertijd moeten invoeren. De tweede vraag was of met de nieuwe examenprogramma’s het bètaonderwijs meer samenhangend wordt. Dit eindverslag geeft een overzicht van het verloop van het project en de belangrijkste resultaten en inzichten die het heeft opgeleverd.

auteur SLO: Nienke Nieveen, Maarten Pieters
auteur extern: Genseberger, R.
jaar van uitgave: 2012

Nieveen, N., Pieters, M. (Red.). (2012). Op weg naar meer samenhang in het bètaonderwijs: eindverslag multipilotproject (2008-2011). Enschede: SLO.