Beoordeling van en feedback op schrijfvaardigheid : een handreiking voor de tweede fase voortgezet onderwijs


11 november 2020
Na de eerste ervaringen in het werken met het referentiekader blijkt in de huidige praktijk de beoordeling van schrijfvaardigheid sterk uiteen te lopen. De betrouwbaarheid van schrijfvaardigheidsbeoordeling moet vergroot worden om recht te doen aan zowel de referentieniveaus als aan de prestaties van de leerlingen. Deze publicatie laat de totstandkoming zien van drie feedbackformulieren en een beoordelingsmodel voor het schrijfonderwijs in de tweede fase. Praktijkervaringen worden beschreven, evenals tips om de instrumenten in praktijk te brengen.

auteur SLO: Theun Meestringa
auteur extern: Ekens, T.
jaar van uitgave: 2013

Ekens, T., & Meestringa, T. (2013). Beoordeling van en feedback op schrijven in de tweede fase. Enschede: SLO.