Schrijfonderwijs in het vo : analyse van drie methoden en interviews met ervaren leraren


12 november 2020
Dit verslag geeft een beeld van schrijfonderwijs Nederlands in het vo, zoals dat in drie lesmethoden wordt aangeboden en door achttien leraren naar eigen zeggen wordt gerealiseerd. Het betreft de methoden Nieuw Nederlands, Op Niveau en Talent Wat bieden de methoden aan, hoe interpreteren de leraren het in de methoden aangeboden curriculum, hoe gaan ze met de methoden om en verzorgen zij hun schrijfonderwijs?

auteur SLO: Nynke Jansma, Theun Meestringa
auteur extern: Bonset, H,, Ravesloot, C.
jaar van uitgave: 2014

Bonset, H., Jansma, N.M., Meestringa, T., & Ravesloot, C.J.M. (2014). Schrijfonderwijs in het vo : analyse van drie methoden en interviews met ervaren leraren. Enschede: SLO.