Praatjes peilen : het spelenderwijs peilen en stimuleren van mondelinge taalontwikkeling bij jonge kinderen


27 mei 2020
Opbrengstgericht werken is bedoeld om het maximale uit elke leerling te halen. Ook bij jonge kinderen valt door een doelgerichte aanpak winst te behalen, zonder dat dit ten koste gaat van het karakter van het kleuteronderwijs. Peilen is een manier om spelenderwijs zicht te krijgen op wat kinderen al kunnen, waar ze nog moeite mee hebben en welke vragen of welk niveau van spel aansluit bij hun behoefte. De observaties en ervaring van leerkrachten staan centraal bij het peilen. In de map Praatjes peilen vinden leerkrachten de ondersteuning om spelletjes doelgericht in te zetten voor het peilen van de mondelinge taalontwikkeling. Het uitgangspunt is dat het kind zich niet onder druk gezet voelt, maar bezig is met spelactiviteiten terwijl de leerkracht de ontwikkeling op systematische wijze volgt.

auteur SLO: Mieneke Langberg, Chantal Blockhuis
jaar van uitgave: 2014

Langberg, H.L., & Blockhuis, C.G.M. (2014). Praatjes peilen : het spelenderwijs peilen en stimuleren van mondelinge taalontwikkeling bij jonge kinderen. Enschede: SLO.