Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen : verantwoording en 1F-routeboekje


31 oktober 2019
In het Referentiekader taal & rekenen zijn voor het primair onderwijs twee niveaus beschreven: streefniveau 1S en fundamenteel niveau 1F. Niveau 1S voor rekenen moet door het gros van de kinderen beheerst worden aan het eind van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (behalve in cluster 3). Als verantwoord wordt vastgesteld dat kinderen dit niveau niet zullen halen, kunnen leraren deze kinderen laten werken naar fundamenteel niveau 1F. Dit document beschrijft hoe de gebruikers van de rekenmethode De wereld in getallen met hun hun leerlingen kunnen werken naar het voor hen hoogst haalbare rekenniveau.

auteur SLO: Anneke Noteboom, Sylvia van Os
auteur extern: Versteeg, B., Buter, A.
jaar van uitgave: 2012

Noteboom, A., Os, S.M. van, Versteeg, B., & Buter, A. (2012). Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen. Enschede: SLO.