Invoeringsplan nieuwe wiskunde-examenprogramma's


31 oktober 2019
Het invoeringsplan nieuwe wiskunde-examenprogramma's beschrijft de uitgangspunten en organisatie van de invoering van de nieuwe examenprogramma's wiskunde A, B, C en D voor de tweede fase havo en vwo. Hierbij wordt ingegaan op het begrip 'invoeren' en de achterliggende doelen van de wiskundevakvernieuwing en de bijbehorende beleidscontext. Ook is aandacht voor algemene kennis over invoeringsprocessen vanuit een leerplankundig perspectief en specifieke ervaringen uit de wiskundepilots. Verder beschrijft het rapport de verschillende activiteiten bij het invoeringsproces en de instanties die daarbij betrokken zijn.

auteur SLO: Jos Tolboom
jaar van uitgave: 2013

Tolboom, J.L.J. (2013). Invoeringsplan nieuwe wiskunde-examenprogramma's. Enschede: SLO.