Wat vinden docenten van het www.erk.nl? Resultaten online-enquête


31 oktober 2019
Het Europees Referentiekader (ERK) voor de moderne vreemde talen bestaat in 2011 tien jaar. In 2008 is SLO, samen met CPS, APS, Cito, CINOP en ICLON een omvangrijk ERK-implementatieplan gestart, met als belangrijkste product de website www.erk.nl. Om het volledig ontwikkelde product te evalueren is in november 2011 een online-enquête over de website gehouden onder docenten Duits, Engels, Frans en Spaans. Doel van de enquête was na te gaan wat talendocenten in Nederland vinden van de website. De resultaten worden in deze publicatie gepresenteerd.

auteur SLO: Daniela Fasoglio
jaar van uitgave: 2012

Fasoglio, D. (2012). Wat vinden docenten van het www.erk.nl: Resultaten online-enquête. Enschede: SLO.


toon meer