Servicedocument : toelichting bij de rekentoetswijzers 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs


14 november 2019
Voor het voortgezet onderwijs zijn twee rekentoetswijzers ontwikkeld, één voor niveau 2F en één voor niveau 3F. Deze rekentoetswijzers hebben elk een officiële status als regelgevend document en zijn door de rijksoverheid goedgekeurd. Dit servicedocument heeft tot doel betrokkenen bij het rekenonderwijs op scholen en daarbuiten informatie te verstrekken over de rekentoetsen, voor zover die niet in de rekentoetswijzers is opgenomen. Omdat de rekentoetswijzer een officiële status heeft, kan daarin niet alle informatie worden opgenomen die voor betrokkenen van belang kan zijn. Daarom is dit servicedocument ontwikkeld, dat in tegenstelling tot de rekentoetswijzer geen officiële status kent. Het document bevat een korte beschrijving van de totstandkoming van de rekentoetswijzers, enkele overwegingen daarbij, feitelijk informatie voor scholen en docenten en voorbeeldopgaven.

auteur SLO: Victor Schmidt
auteur extern: Dekker, T.
jaar van uitgave: 2011

Dekker, T., & Schmidt, V. (2011). Servicedocument: toelichting bij de rekentoetswijzers 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.