Rekentoetswijzer 3F voortgezet onderwijs


20 oktober 2020
De rekentoetswijzer 3F vormt het kader voor de eisen die in de rekentoets(en) 3F gesteld worden, geformuleerd in termen van ‘kennen en kunnen’. In deze rekentoetswijzer wordt beschreven hoe de rekendoelen uit het referentiekader rekenen, niveau 3F, kunnen voorkomen in de rekentoetsen 3F.

auteur SLO: Victor Schmidt
auteur extern: Dekker, T.
jaar van uitgave: 2011

Dekker, T., & Schmidt, V. (2011). Rekentoetswijzer 3F voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.