Lezen in het basisonderwijs : een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie


11 november 2020
In Lezen in het basisonderwijs wordt al het empirisch onderzoek weergegeven dat is verricht naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, vanaf 1969 tot 2004. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. De beschrijvingen van de onderzoeken hebben vooral een signalerende functie: opzet en informatie van een onderzoek zijn snel duidelijk.

auteur extern: Bonset, H,
jaar van uitgave: 2009

Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2009). Lezen in het basisonderwijs: een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie