Engels in het basisonderwijs : verkenning van de stand van zaken


14 november 2019
Het ministerie van OCW heeft SLO opdracht gegeven tot een brede verkenning van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs. Het betreft een vervolgonderzoek op het vakdossier Engels (SLO, 2003). Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de intensiteit en kwaliteit van Engels in het basisonderwijs. Onderzocht is hoeveel tijd aan Engels wordt besteed, hoe de lespraktijk wordt ingevuld, en in welke mate leerkrachten zijn toegerust voor het geven van Engels.

auteur SLO: Annette Thijs, Dirk Tuin, Bas Trimbos
jaar van uitgave: 2011

Thijs, A., Tuin, D., & Trimbos, B. (2011). Engels in het basisonderwijs: verkenning van de stand van zaken. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie