Vaardigheden in het landelijke curriculum


Verantwoording van de categorisering en definiëring van vaardigheden bij de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma's
19 september 2023

Deze publicatie beschrijft en verantwoordt de indeling in soorten vaardigheden die SLO hanteert. Deze indeling vervangt het eerdere overzicht van 21e-eeuwse vaardigheden.


auteur SLO: Yvette Sol, Alderik Visser
jaar van uitgave: 2023

Sol, Y., Visser, A. (2023). Vaardigheden in het landelijke curriculum. Verantwoording van de categorisering en definiëring van vaardigheden bij de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma's. Amersfoort, SLO.