Jaccoline Klein-van 't Noordende


Jaccoline Klein-van ’t Noordende werkt als curriculumontwikkelaar bij de afdeling primair onderwijs. Zij houdt zich daar bezig met rekenen/wiskunde binnen onder andere het programma Basisvaardigheden.

Jaccoline heeft een achtergrond in het wetenschappelijk onderzoek. In 2018 is zij aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op onderzoek naar “Building blocks of numerical cognition: The development of quantity-space mapping.” Met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft zij daarna aan de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar het stimuleren van vroege rekenvaardigheden bij jonge kinderen door middel van fysieke ervaringen.