Conceptexamenprogramma wiskunde 1


Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
14 november 2022

Conceptexamenprogramma beschrijft voor wiskunde 1 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg domeinen, subdomeinen en eindtermen.


jaar van uitgave: 2022

Vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo (2022). Conceptexamenprogramma wiskunde 1. Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg. SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie