Conceptexamenprogramma wiskunde 1,2


Vmbo gemengde en theoretische leerweg
21 november 2022

Conceptexamenprogramma beschrijft voor wiskunde 1,2 vmbo gemengde en theoretische leerweg domeinen, subdomeinen en eindtermen.


auteur extern: Vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo
jaar van uitgave: 2022

Vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo (2022). Conceptexamenprogramma wiskunde 1,2. Vmbo gemengde en theoretische leerweg. SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie