Over de drempels met taal


De niveaus voor de taalvaardigheid
22 september 2021

Eindrapport van de Werkgroep Taal van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Met dit rapport legt de Werkgroep de basis voor niveaubeschrijvingen voor het schoolvak Nederlands.


jaar van uitgave: 2008

Werkgroep Taal (2008). Over de drempels met taal: De niveaus voor de taalvaardigheid. Enschede: SLO.