Mens & natuur in het basisonderwijs


Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek
17 augustus 2021

Overzicht van te peilen inhouden voor het leergebied Mens & Natuur, gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven kerndoelen (beoogd curriculum). Daarnaast zijn zowel uitwerkingen en actuele zaken (uitgevoerd curriculum) als onderzoeksresultaten naar leeropbrengsten (gerealiseerd curriculum) meegenomen. Het resultaat is een tabel met te peilen inhouden, die aan het veld is voorgelegd. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze domeinbeschrijving voor het toekomstige peilingsonderzoek.


jaar van uitgave: 2021

Djoyoadhiningrat-Hol, K. & Klein Tank, M. (2021). Mens & Natuur in het basisonderwijs: Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. Amersfoort: SLO.


toon meer

Sector

Type publicatie