Mariëtte Hoogeveen


Mariëtte Hoogeveen werkt als curriculumontwikkelaar bij de afdeling primair onderwijs in diverse taalprojecten. Ze houdt zich vooral bezig met projecten die zich richten op de verschillende domeinen van het taalvaardigheidsonderwijs (schrijven, lezen, mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing).

Mariëtte is bestuurslid van de Stichting Conferentie Het Schoolvak Nederlands, die jaarlijks in een Vlaams/Nederlandse samenwerking een conferentie voor het taalonderwijs Nederlands organiseert (voor alle opleidingstypen van basisonderwijs tot hogeschool/universiteit en lerarenopleiding).

Mariëtte studeerde Nederlands en werkte aan de Radbouduniversiteit als onderzoeker en als docent taalbeheersing en vakdidactiek. Ze is gepromoveerd op het onderwerp leren schrijven met peer-response in het basisonderwijs.