Van peiling naar praktijk bij mondelinge taalvaardigheid


Een bewerking van de taken uit de peiling voor groep 8
21 april 2021

Deze handreiking biedt didactische suggesties voor een spreektaak (het houden van een vlog over je favoriete plek) en een gesprekstaak (het voeren van een besluitvormend overleg over het inzamelen van geld voor een goed doel). De taken zijn een bewerking van de taken die gebruikt zijn in de peiling naar Mondelinge taalvaardigheid. Ze zijn aangepast aan de context van de lespraktijk en voorzien van een lesbeschrijving en leerlingmateriaal (hulpkaarten voor het spreken en het voeren van een overleg). Ze dienen als voorbeelden van hoe het onderwijs in spreken en gesprekken voeren in groep 8 inhoud en vorm kan krijgen.


jaar van uitgave: 2019

Hoogeveen, M., & Jansen, I., (2019). Van peiling naar praktijk bij mondelinge taalvaardigheid: Een bewerking van de taken uit de peiling voor groep 8. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie