Van peiling naar praktijk bij mondelinge taalvaardigheid

26 juli 2023

Met deze lesbeschrijvingen heb ik handvatten gekregen hoe ik mijn leerlingen les in mondelinge taalvaardigheid kan geven. (Leerkracht groep 8)

In de lesbeschrijving hebben we voor groep 8 (niveau 1F/ 2S) een gesprekstaak en een spreektaak uit de peiling Mondelinge Taalvaardigheid bewerkt en uitgewerkt. Het zijn aansprekende taken, waarmee de leerlingen op basis van gerichte instructie oefenen met het voeren van een overleg en het maken van een vlog.

Wil je mondelinge taalvaardigheid onder de aandacht brengen van je gehele team? Bekijk dan de reflectiewijzer die Het Expertisecentrum Nederlands heeft gemaakt. Deze is naar alle basisscholen in Nederland gestuurd. Aan de hand van deze reflectiewijzer kun je met je team van gedachten wisselen over de aanpak van mondeling taalonderwijs op jouw school.

contactpersoon

Inge Jansen 270