Hollandse schoolkunst


10 oktober 2019

Schoolkunst is kunst die is getemd door schoolse voorwaarden. Dat is tot op zekere hoogte onontkoombaar.