Handreiking schoolexamens economie vmbo


20 maart 2019
Voor de exameneenheden die met een vmbo-schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de handreikingen schoolexamen gemaakt. Ze zijn niet voorschrijvend, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken. Deze handreiking behandelt het schoolexamen economie.

auteur extern: Welp, E.
jaar van uitgave: 2007

Welp, E. (2007). Handreiking schoolexamens economie vmbo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie