Op zoek naar gedeelde waarden : handreiking waarden en burgerschapsvorming op scholen


14 april 2021
Een van de taken van de school is een bijdrage te leveren aan de opvoeding van haar leerlingen tot burgers. Een belangrijk aspect van burgerschapsvorming is waardenontwikkeling. Een leerling moet weten welke morele waarden in de Nederlandse samenleving belangrijk zijn, om vervolgens een eigen visie op waarden te ontwikkelen. Van de school wordt een eigen visie op de waarden van de school verwacht, die aansluit bij de belangrijke waarden van de Nederlandse samenleving. Deze handreiking is bedoeld om schoolleiders te ondersteunen in het vormen van die visie en om het proces van waardenontwikkeling in de school te bevorderen.

auteur SLO: Jeroen Bron
auteur extern: Veugelers, W., Stolk, V.
jaar van uitgave: 2015

Veugelers, W., Stolk, V., & Bron, J. (2015). Op zoek naar gedeelde waarden: handreiking waarden en burgerschapsvorming op scholen. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie