Methoden, materialen en screeningsinstrumenten : taal - rekenen - sociaal-emotioneel


27 mei 2020
Bij het versterken van het leerplankundig denken en handelen in de voor- en vroegschoolse educatie spelen leermiddelen en materialen een cruciale rol. Leermiddelen kunnen gezien worden als belangrijke 'dragers van het leerplan'. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten gericht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste leermiddelen biedt SLO in dit katern een overzicht van alle beschikbare methoden, materialen en screeningsinstrumenten voor de drie ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen en sociaal-emotioneel.

auteur SLO: Gäby van der Linde, Lidy Kuipers
jaar van uitgave: 2011

Linde-Meijerink, G. van der, Kuipers, L. (2011).  Methoden, materialen en screeningsinstrumenten : taal - rekenen - sociaal-emotioneel. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie