Basisvisie 'zelfredzaamheid in noodsituaties' voor het onderwijs


18 november 2019
Mensen kunnen plotseling in een noodsituatie terecht komen waarin zij op zichzelf en elkaar zijn aangewezen. Tegen deze achtergrond is het wenselijk dat iedereen, dus ook de leerlingen in het onderwijs risicobewustzijn en perspectieven op handelen ontwikkelen. Hierbij kan het onderwijs een rol spelen: niet zozeer door een nieuw vak in te voeren, maar door aandacht aan risicobewustzijn te geven in de 'gewone' lessen. Bovendien kan risicobewustzijn -gekoppeld aan handelingsperspectieven- een zinvolle invulling zijn van landelijk voorgeschreven maar niet ingevulde kerndoelen in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze basisvisie kan op scholen als uitgangspunt worden genomen voor het ontwikkelen van beleid voor zelfredzaamheid in noodsituaties en inbedding daarvan in het leerplan.

auteur extern: Cras, B., Boddendijk, I.
jaar van uitgave: 2012

Bron, J., Cras, B., Lodeweges, J. , & Boddendijk, I. (2012). Basisvisie 'zelfredzaamheid in noodsituaties' voor het onderwijs. Enschede: SLO.