Eindadvies over de vernieuwing van de examenprogramma's maatschappijwetenschappen voor havo en vwo : samenvattend eindrapport op basis van de examenpilots 2010-2014


12 september 2019
In 2009 zijn de nieuwe examenprogramma's maatschappijwetenschappen voor havo en vwo aangeboden aan de minister van OCW. In twee pilots heeft SLO een evaluatieonderzoek opgezet om de haalbaarheid van deze vernieuwde examenprogramma's in kaart te brengen. Deze publicatie bevat het eindadvies over landelijke implementatie van het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen havo en vwo. Het advies is gebaseerd op de conclusies zoals geformuleerd in de evaluatierapporten van de examenpilots maatschappijwetenschappen havo (2010-2013) en vwo (2010-2014). In deze evaluatierapporten werd onderzocht in hoeverre de beoogde vernieuwing van het examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo resulteerde in een haalbaar, uitvoerbaar en toetsbaar leerplan.

auteur SLO: Luc Sluijsmans
jaar van uitgave: 2014

Sluijsmans, L. (2014).  Eindadvies over de vernieuwing van de examenprogramma's maatschappijwetenschappen voor havo en vwo: samenvattend eindrapport op basis van de examenpilots 2010-2014. EnschedeL SLO.