Werken aan vaktaal bij de exacte vakken


25 november 2020
Deze publicatie laat zien hoe de leraar binnen zijn eigen leergebied taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten. Naast deze zijn er nog drie publicaties ontwikkeld die dienst doen als vakspecifieke ondersteuning voor docenten die dagelijks te maken hebben met de spanning tussen gestelde vakdoelen en de taalvaardigheid van leerlingen. Het betreft publicaties voor de vakkenclusters groen vmbo, mens- en maatschappijvakken en de talen.

auteur SLO: Maaike Hajer
auteur extern: Dijk, G. van, Scharten, R,, Vos, B. de
jaar van uitgave: 2013

Dijk, G. van, Hajer, M. Scharten, R., & Vos, B. de. (2013). Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: SLO.