Alieke Grootenboer-Oost


Alieke Grootenboer-Oost is curriculumontwikkelaar VO bij SLO. Als lid van het team bewegen & sport houdt zij zich bezig met de actualisatie van het curriculum. Daarnaast is zij onderdeel van het vmbo-team, dat aan de praktijkgerichte programma's werkt.

Alieke deed de lerarenopleiding bewegingsonderwijs, waarna ze jaren werkte op verschillende vmbo-scholen in de randstad. Naast haar werkzaamheden als docent bewegingsonderwijs in de reguliere lessen was zij betrokken als mentor, leerlingcoach en LO2-docent. In 2023 behaalde zij de master Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek aan het Windesheim te Zwolle.

(Avatar) 270

Curriculumontwikkelaar bewegen & sport

publicaties