Masterclass 'Thematiseren in de voor- en vroegschoolse educatie' (MC5) (middag)


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
SLO, Amersfoort
Doelgroep

Jonge Kind MC5

Omschrijving

Thematiseren in de voor- en vroegschoolse educatie

In peutergroepen en onderbouwgroepen is thematisch werken al jarenlang een gangbare werkwijze. Werken met een thema wordt thematiseren als de aanpak en uitvoering van onderwerpen uit het thema een gezamenlijk, actief en dynamisch samenspel tussen de professional en de kinderen is. De professional heeft de regie en kinderen hebben inbreng in de activiteiten, hoeken en spelverhalen.

Thematiseren is ook beredeneerd werken met een themaplanning, met een gevarieerd onderwijsaanbod van betekenisvolle activiteiten, die met elkaar samenhangen en gekoppeld zijn aan doelen.

Een adviseur jonge kind ondersteunt de professionals bij de aanpak thematiseren, zoals de 5 fasen van een thema en het samenstellen van een doelmatige werkbare themaplanning.

Kosten

Masterclass €80 p.p.

Meer informatie

Lucy Besseler, l.besseler@slo.nl

Aanmelden

meer informatie en aanmelden: events.slo.nl

Bijzonderheden

Alle deelnemers aan deze masterclass krijgen voorafgaand een lunch aangeboden.toon meer

Sector

Vrije trefwoorden