Handreiking kijkwijzers taalgericht vakonderwijs


20 december 2022

De inhouden van de kijkwijzers taalgericht vakonderwijs geven handen en voeten aan taalgericht vakonderwijs. Inzet van taalgericht vakonderwijs stimuleert dat leerlingen gemotiveerder vakinhouden leren en tegelijk hun taalvaardigheid verbeteren.


jaar van uitgave: 2022

Herder, A., Pleumeekers, J. (2022). Handreiking kijkwijzers taalgericht vakonderwijs. Amersfoort: SLO.