Terugblik Landelijke dag pilot praktijkgerichte programma's 31 mei 2022

4 september 2023

Op 31 mei kwamen bijna 450 docenten, leerlingen en schoolleiders samen in Nieuwegein voor de landelijke bijeenkomst voor pilotscholen. Tijdens deze bijeenkomst werd gewerkt aan de conceptexamenprogramma's van het praktijkgericht programma voor het vmbo, die binnenkort worden aangeboden aan de minister van OCW. Ook was er ruim aandacht voor het delen van kennis en ervaringen binnen de pilot.

Centrale opening

Tijdens de centrale opening werden laatste ontwikkelingen van de conceptexamenprogramma’s gedeeld. Ook was er aandacht voor de resultaten van de monitoring. Zowel leerlingen als docenten hebben middels een vragenlijst feedback gegeven op de bruikbaarheid en haalbaarheid van het praktijkgerichte programma. De tevredenheid scoorde hierbij hoger dan bij de vorige meting.

De ontwikkelingen binnen de pilots blijven de komende jaren doorgaan. OCW en SLO hebben hierbij aangegeven dat de pilot onmisbaar is voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma en de nieuwe leerweg. Na de centrale opening waren er meerdere mogelijkheden voor deelnemers om aan te sluiten in een sessie.

Leerlingen aan het woord bij de sessie van het LAKS

In de leerlingensessie georganiseerd door het LAKS vertelden 60 leerlingen over hun ervaringen met het praktijkgerichte programma. Leerlingen waarderen het praktijkgericht programma, maar hadden ook wensen voor de invulling van het praktijkgericht programma. Leerlingen voelen zich betrokken bij het volgen van de levensechte opdrachten voor een opdrachtgever. Over de verschillende opdrachten lieten leerlingen ook hun voorkeuren horen en hoe dit hen heeft geholpen bij de keuze voor vervolgonderwijs.

Leerlingen gaan met elkaar in gesprek tijdens een sessie georganiseerd door het LAKS.

Licentievrije en licentiegebonden programma’s

De ochtend startte met de licentievrije programma’s. De programma’s Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Informatietechnologie, Technologie en Toepassing en Dienstverlening en Producten bespraken met elkaar de tweede versie van het conceptexamenprogramma. Ook werd kennis uitgewisseld over de inzet van het PTA. Voor het nieuwe licentievrije programma Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV) werd ingegaan op de inhoud van TIV en de keuzes voor het onderwijsprogramma.

Docenten volgens een workshop van het Rode Kruis tijdens de sessie van Zorg & Welzijn.

In de middag kwamen ook de licentiegebonden programma’s aan bod. Bouwen, Wonen en Interieur, Produceren, Installeren en Energie en Mobiliteit en Transport gingen na een gezamenlijke introductie per programma uiteen om kennis en ervaringen over hun programma’s uit te wisselen. Ook Horeca, Bakkerij en Recreatie, Groen, Media, Vormgeving en ICT hadden verdiepende sessies over de inhoud van het conceptexamenprogramma en de vertaling naar hun onderwijs.

Schoolleidersbijeenkomst

In de middag kwamen de schoolleiders bijeen. In verschillende groepen onder leiding van OCW, Platform TL, SPV en SLO gingen zij in op de doorstroom naar het vervolgonderwijs, aansluiting bij andere leerwegen, profielen en profielvakken, bevoegdheden en het aanbieden van meerdere praktijkgerichte programma’s. Alle suggesties en ideeën worden meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en het praktijkgerichte programma.

Kortom, het was een geslaagde dag met dank aan alle deelnemers! De volgende landelijke dag voor pilotscholen is in november.toon meer