Een nadere beschouwing


Over de drempels met taal en rekenen
22 september 2021

Nadere beschouwing op de publicatie Over de drempels met taal (2008), na veldraadpleging. Er is gepeild of er voldoende draagvlak is voor het systeem van referentieniveaus en of deze inhoudelijk compleet, realistisch en voldoende ambitieus zijn.


jaar van uitgave: 2009

Werkgroep Taal (2009). Een nadere beschouwing: Over de drempels met taal en rekenen. Enschede: SLO.