Handreiking doelen stellen bij algemene vaardigheden


19 mei 2021

Deze handreiking biedt informatie, hulpvragen en aandachtspunten om vaardigheden te integreren in je groep of klas. Het helpt je om met je leerlingen doelen te stellen over algemene vaardigheden, een plan van aanpak te maken en te reflecteren op hun ontwikkeling.
De handreiking, themakaarten en posters zijn bedoeld voor leraren en begeleiders van talentvolle leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen in het po en de onderbouw van het vo.


Jaar van uitgave: 2021