Bernard Teunis


Bernard Teunis is manager primair onderwijs. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's. Binnen het programma bestaan drie afzonderlijke programmalijnen - het kerndoelentraject po en onderbouw vo, vakvernieuwing bovenbouw vo en Kennisdeling & Ondersteuning. In het programma worden collega’s van alle afdelingen van SLO ingezet.

Bernard studeerde aan de PABO en later Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Na een aantal jaren als leraar PO te hebben gewerkt heeft hij bij de Universiteit Twente gewerkt binnen een groot onderzoekstraject over datagestuurd werken in het onderwijs. In die rol heeft hij scholen begeleid in verbetertrajecten. Daarna is hij werkzaam geweest bij de PO-Raad als strategisch adviseur en leidinggevende.

Bernard Teunisen @270x270

Manager primair onderwijs/
Programmamanager

contactinformatie

publicaties