Iris Verbruggen


Iris Verbruggen werkt als curriculumontwikkelaar bij de afdeling primair onderwijs. Zij houdt zich onder andere bezig met curriculumontwikkeling voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het vak rekenen/wiskunde via het programma Basisvaardigheden. Daarnaast is toetsing als onderdeel van het curriculum een thema in haar werkzaamheden.

Iris is opgeleid als orthopedagoog en onderwijskundige en werkte voorheen aan de ontwikkeling van toetsproducten voor het primair en speciaal (basis)onderwijs bij Cito.

Iris Verbruggen 270

Curriculumontwikkelaar rekenen-wiskunde en gespecialiseerd onderwijs

publicaties