Yvette Sol


Yvette Sol werkt bij de afdeling Advies & Onderzoek als expert curriculumonderzoek. Vanuit haar achtergrond als onderwijskundig onderzoeker en adviseur houdt zij zich bezig met onderzoek naar curriculumontwikkeling en interne kwaliteitszorg.

Yvette promoveerde in 2012 aan de Universiteit Utrecht op het pedagogisch-didactische handelen van docenten op vernieuwende scholen in het VO. Als docent en ontwikkelaar was ze betrokken bij de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs van de Universiteit Utrecht en een masteropleiding voor ervaren leerkrachten in het PO van de Hogeschool Utrecht. Ook werkte zij enkele jaren als wetenschappelijk medewerker onderwijs bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Yvette Sol 270

Expert curriculumonderzoek

contactinformatie