Corike van de Merwe


Corike van de Merwe is curriculumontwikkelaar bewegen & sport voor het primair onderwijs. Binnen SLO is ze betrokken bij het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's, het vakportaal bewegingsonderwijs en sport en de vakspecifieke trendanalyse.

Corike volgde de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding aan de Calo in Zwolle. Daarna heeft zij de masteropleiding Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente afgerond. Ze werkte als vakleerkracht bewegingsonderwijs in het primair onderwijs.

Corike van de Merwe 270

Curriculumontwikkelaar bewegen & sport

publicaties