Bewegingsonderwijs aan ZML


17 juni 2021

Er worden twaalf leerlijnen beschreven met 29 bewegingsthema's. Daarbinnen worden activiteiten uitgewerkt naar vijf verschillende niveaus. Speciale aandacht is er voor leerlingen met een laag niveau en voor leerlingen in een rolstoel. Activiteiten zijn uitgewerkt in tussendoelen en methodisch-didactisch handelen (leerhulp). Deze publicatie beschrijft het bewegingsonderwijs voor 4 tot 18 jaar. De leerlijnen bevatten concrete tussendoelen, zodat de vorderingen van leerlingen en hun niveau meetbaar worden. Deze tussendoelen en de heldere beschrijvingen van het bewegingsgedrag op verschillende niveaus maken passend onderwijs voor iedere leerling mogelijk. Het boek steunt op het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs en het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is echter toegesneden op de zeer moeilijk lerende leerlingen, zowel in het so als het vso.


Jaar van uitgave: 2009
ISBN: 978-90-72335-45-6

Van Berkel, M., de Graaff, R., Rietberg, C., & Wijffels, I. (2009). Bewegingsonderwijs aan ZML. Zeist: Jan Luiting Fonds.