Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms


18 december 2023

Dit proefschrift is interessant voor vo-docenten rekenen-wiskunde met klassen met leerlingen van uiteenlopende taalachtergrond. Het gaat over ontwerp, uitvoering en evaluatie van taalgericht reken-wiskundeonderwijs voor deze doelgroep. Onderzocht is hoe een leerkracht kan toewerken naar correcte en eenduidige benoeming van reken-wiskundige begrippen en notaties om daarmee het leren van rekenen-wiskunde te ondersteunen.


Jaar van uitgave: 2013

Smit, J. (2013). Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms (Proefschrift). Universiteit Utrecht/ Freudenthal Instituut, Utrecht.


toon meer

Leerplankundig thema