Moniek Warmer


Moniek Warmer is curriculumontwikkelaar. Zij werkt aan projecten vanuit Kunst & Cultuur op het gebied van curriculumontwikkeling en samenhang voor voornamelijk het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Haar kerntaken zijn gericht op het meewerken aan de herziening van het landelijke curriculum binnen het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's.

Moniek is vanuit haar achtergrond breed georiënteerd. Vanuit haar bedrijf heeft zij projecten ontwikkeld voor musea, instellingen en gemeentes in doorlopende leerlijnen voor kunst en cultureel erfgoed. Daarnaast heeft ze ervaring als docent en curriculumontwikkelaar binnen het primair en het voortgezet onderwijs, kunstlerarenonderwijs en het hbo kunstonderwijs.