Wie werken er bij SLO? Wat maakt werken bij SLO zo uitdagend? Collega’s vertellen over hun ervaringen

26 juli 2023

Matthijs Driebergen is betrokken bij de vakken rondom wereldoriëntatie, geschiedenis en burgerschap in het primair onderwijs. Ook coacht hij nieuwe collega’s en staat hij nog een dag in de week voor de klas.

‘Bij SLO lever je een bijdrage aan bredere maatschappelijke doelstellingen’

Je legt voortdurend de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid. Dat maakt het werk zo interessant. Ik kan er mijn persoonlijke drijfveren en idealen in kwijt.

‘We hebben een enorm spectrum aan expertises en perspectieven in huis’

Bij SLO werken mensen met ervaring in de wetenschap, het onderwijs, de uitgeverswereld, de wereld van beleid en politiek, enzovoort. Zo werken we niet alleen aan een onderwijskundig verantwoord curriculum maar ook aan een maatschappelijk relevant curriculum.

‘Het is belangrijk dat ons team van curriculumontwikkelaars zo divers mogelijk is’

Om het hele spectrum aan onderwijs in alle diversiteit te kunnen blijven bedienen is het van belang dat bij SLO curriculumontwikkelaars werken die daar zicht op hebben. Nederland is divers en de leerlingpopulatie dus ook.

Samenstelling en herkomst van gezinnen, levensovertuiging en bijvoorbeeld sociaal economische klasse spelen een belangrijke rol in hoe en wat leerlingen leren. Waar mogelijk moet het curriculum alle leerlingen bieden in wat zij nodig hebben om gelijkwaardig een bijdrage aan de maatschappij van de toekomst te kunnen leveren. Ik ben daarom heel blij dat het ontwikkelteam Burgerschap zo divers is.

‘Curriculumontwikkelaar word je door begeleiding en ervaring’

We willen heel graag mensen de kans geven om zich bij SLO verder te ontwikkelen.
SLO investeert in professionele ontwikkeling van nieuwe collega’s. Gedurende de eerste anderhalf jaar krijg je echt ondersteuning op maat om je eigen weg te vinden binnen SLO en de basis te leggen om een curriculumontwikkelaar te worden op jouw vakgebied of expertise.

Ik ben zelf een van de coaches. Je krijgt bij SLO de ruimte om de accenten te leggen die voor jou van belang zijn. Je kunt je op heel veel manieren blijven ontwikkelen. Dat vind ik een van de leukste kanten van werken bij SLO.

Naast mijn werk voor SLO sta ik een dag in de week voor de klas. Ik vind het belangrijk om ook verbinding te houden met de praktijk, met leraren en leerlingen. Ik ben blij dat SLO dit ook stimuleert en daar de ruimte voor geeft.


Matthijs Driebergen 270

Curriculumontwikkelaar