Wie werken er bij SLO? Wat maakt werken bij SLO zo uitdagend? Collega’s vertellen over hun ervaringen

26 juli 2023

Jos Tolboom is curriculumontwikkelaar wiskunde en informatica. Hij richt zich onder andere op onderzoeksprojecten rondom leerplan en didactiek in STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics). Hij vertegenwoordigt SLO in CIDREE, het consortium van Europese curriculumorganisaties.

Wat maakt werken bij SLO zo interessant?

De rol van SLO is uniek in Nederland. Ik zie mijn visie terugkomen in de visie van de organisatie. Een expertisecentrum als SLO moet je onderhouden, bewijzen en ontwikkelen. SLO werkt nadrukkelijk samen met wetenschappelijke instellingen. Kansen voor internationale wetenschappelijke samenwerking en onderzoek liggen bij SLO voor het oprapen. Dat maakt werken bij SLO veelzijdig, uitdagend en relevant. Het werk dat je verricht kan landelijke en internationale impact hebben.

Wat kun je vertellen over de positie van SLO in het onderwijsveld?

SLO is een partner die boven de partijen staat. Integriteit is belangrijk. Een leraar heeft zijn of haar persoonlijkheid als primair instrument. Ik merk dat dat bij het werk voor SLO niet anders is. Je komt vaak in situaties waarin het je vergund moet worden dat SLO die regierol pakt. Dat vraagt wel iets van het type medewerker dat je moet zijn. Het werk dat wij doen is faciliterend. We staan ten dienste van het onderwijs, van de leraar én de leerling.

Wat ga je de komende periode doen?

Komende jaren staan in het teken van vakoverstijgende basisvaardigheden. Modelleren is zo’n voorbeeld van een vakoverstijgende vaardigheid. Het is ook een vaardigheid die in de examenprogramma’s nog te weinig terug te zien is. Ik wil daar verandering in brengen met een leerlijn modelmatig denken en werken én met vakoverstijgend werken.


Jos Tolboom 270

Curriculumontwikkelaar