Wie werken er bij SLO? Wat maakt werken bij SLO zo uitdagend? Collega's vertellen over hun ervaringen

26 juli 2023

Gerdineke van Silfhout is curriculumontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs. Ze coördineert als deelprogrammamanager binnen het programma 'Actualisatie kerndoelen en examenprogramma's' de herziening van examenprogramma's in de bovenbouw vo.

Kun je iets vertellen over je werk bij SLO?

‘Het werk is afwisselend en uitdagend. Denk bijvoorbeeld aan de vakvernieuwing in de bovenbouw. Hoe verhoudt het zich tot de actualisatie van kerndoelen in onderbouw vo en die van de PGP-programma's in de bovenbouw vmbo en havo? En: hoe gebruiken scholen onze producten en wat zegt dit over hoe we onze doelen moeten formuleren op landelijk niveau en in handreikingen? Hoe zorgen we voor doelen die samenhang binnen en tussen vakken in de klas en school stimuleren? Hoe komt het dat bepaalde concepten niet goed landen in de school? Hoe geven we onderwijs in digitale geletterdheid een goede plek? En wat is mijn rol daarbij? Allemaal heel interessante en relevante vragen waar ik graag mijn tanden in zet.’

Wat zijn belangrijkste vraagstukken voor het onderwijs de komende tijd?

‘We staan voor een aantal uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan burgerschap en digitale geletterdheid. Hoe kunnen we met nieuwe inzichten en kennis een geactualiseerd curriculum realiseren? Een curriculum bovendien waar niet alleen dingen bijkomen, maar ook dingen weggaan. We moeten samen keuzes durven maken. En daar ligt een taak van SLO. We moeten met elkaar in gesprek blijven en dat maakt het werk zo interessant. Een nieuw curriculum maak je samen. Waar ga je differentiëren? En op welke vlakken wil je met alle leerlingen hetzelfde aangeboden krijgen en bereiken?’

Werken bij SLO betekent werken voor de praktijk maar het betekent ook telkens de vertaalslag maken naar landelijk niveau. Kun je daar wat meer over vertellen?

‘ Je ziet als SLO’er veel in de klas en op scholen. En je krijgt heel veel mee op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en OCW. We moeten continue pendelen, compromissen sluiten en overleggen. Hoe zien doelen er op landelijk niveau uit die ruimte en houvast geven aan leraren en schoolleiders? Dat maakt het werk heel dynamisch.’

Wat maakt werken bij SLO zo leuk?

‘Je hebt binnen SLO de unieke positie dat je van alle kanten gevoed kunt worden. Het ontwikkelperspectief bij SLO is groot: je kunt je op allerlei manieren blijven ontwikkelen. Je krijgt alle kansen om aan projecten deel te nemen of juist te begeleiden en coördineren. En je hebt heel veel mogelijkheden om aan je eigen (vak)kennis en vaardigheden te werken.’


Gerdineke van Silfhout 270

Curriculumontwikkelaar